گرفتن اسکرین شات توی basic4ios

با کد زیر توی basic4ios میتونید یه اسکرین شات ارل پسند بگیرید

 

Sub Page1_Click
   Dim no As NativeObject = Me
   Dim bmp As Bitmap = no.RunMethod("TakeScreenshot", Null)
   Log(bmp)
   ImageView1.Bitmap = bmp
End Sub

#If OBJC
- (UIImage*) TakeScreenshot {
    UIView *view = [[UIApplication sharedApplication] keyWindow];
  float scale = [[UIScreen mainScreen] scale];
  CGRect bounds = [[UIApplication sharedApplication] keyWindow].rootViewController.view.bounds;
  BOOL shouldRotate = ([[[UIDevice currentDevice] systemVersion] floatValue] < 8.0f && bounds.size.width >= bounds.size.height);
  CGSize size = shouldRotate ? CGSizeMake(view.bounds.size.height, view.bounds.size.width) : view.bounds.size;

  UIGraphicsBeginImageContextWithOptions(size, YES, scale);
  CGContextRef ref = UIGraphicsGetCurrentContext();
  UIBezierPath *path = [UIBezierPath bezierPathWithRect:bounds];
  [[UIColor whiteColor] setFill];
  [path fillWithBlendMode:kCGBlendModeNormal alpha:1];
  if (shouldRotate) {

  CGContextConcatCTM(ref, CGAffineTransformMakeRotation((CGFloat) -M_PI_2));
  CGContextConcatCTM(ref, CGAffineTransformMakeTranslation(-size.height, 0));
  }
  [view drawViewHierarchyInRect:CGRectMake(0, 0, view.bounds.size.width, view.bounds.size.height) afterScreenUpdates:false];
  UIImage *image = UIGraphicsGetImageFromCurrentImageContext();
  UIGraphicsEndImageContext();
  return image;
}
#End If

جستجو

اطلاعات تماس

شرکت فنی مهندسی آینده کاسپین

قزوين -بلوار نخبگان، کیلومتر 2 جاده باراجین

پارک علم و فن آوری دانشگاه امام خمینی

 تلفن : 09399871627 - 09124818264

برنامه نویسی - سیستم های  هوشمند

ایمیل مدیر: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کانال تلگرام : https://t.me/future_c

تولیدات شرکت

سیستم کنترل تردد سازمانی

سیستم کنترل تردد مبتنی برRFID

نرم افزار اتوماسیون نگهبانی شرکتی

سیستم مدیریت پالت قطعات خودرویی

برنامه فروشگاهی ایران پی

نرم افزار فاکتور باسکول جاده ای

دستگاه کنترل ابزار برقی با گوشی

سیستم جادویی پخش خانگی

 

درمان افسردگي در اروميه روانشناس کودک در اروميه